zondag 8 september 2019

no.1120

Entering a new territory. In a transferable sense or in the physical way, we all do it at least once in a while. Some hate it and prefer to stay in the known places others cannot live without the incentive and the exciting of the 'new'. Most of us are somewhere in between. You can also see this mix in animals. The wagtail and the watchful nose that accompany each other. I think entering new areas and rediscovering ourselves is what keeps our life alive.

Love is a place
and through this place
Love moves
all places

'New Territory'
acrylic on canvas 5x5cm 2x2"inch


1 opmerking:

  1. Een nieuw ’territorium' binnen gaan. In overdrachtelijke zin of ook fysiek, we doen het allemaal eens in de zoveel tijd. Sommigen haten het en blijven het liefst op de bekende plekjes anderen kunnen niet zonder de prikkel en het spannende van het 'nieuwe'. de meesten van ons zitten er ergens tussenin. Ook bij dieren zie je deze mix. De kwispelstaart en de waakzame neus die elkaar vergezellen. Ik denk dat nieuwe gebieden betreden en onszelf opnieuw ontdekken wel is wat het leven levend houdt

    BeantwoordenVerwijderen

Tell me what you think...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...